KATA PENGANTAR > PROFIL WAKIL KEPALA SEKOLAH
 
 
 

PROFIL WAKIL KEPALA SEKOLAH

Nama                            : Drs.Armia Idris

Nip                                : 196306191993031003

Tempat Tanggal Lahir    : Siem aceh Besar,19 -06-1963

Pendidikan                    : S 1 Fak.Tarbiyah IAIN ARRANIRY.Banda Aceh

Agama                          : Islam

Jabatan                        : Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuta baro

                                      Kab.Aceh Besar.

Hp                                : 085286737208

Hobby                          : Olah Raga,Membaca dan Kesenian. 

Alamat                         : Desa Lamduro,Kec.Darussalam Kab.aceh Besar

                                     

 

Submenu

 
 
 
mtsnkutabaro.com
2