KATA PENGANTAR > PROFIL KEPALA SEKOLAH
 
 
 

PROFIL KEPALA SEKOLAH

 

  

Nama                  : Drs.Junaidi

Nip                      : 19630621999051001  

T.Tanggal Lahir   : Bung Tujuh,02 Juni 1963                             

Pendidikan         : S1 FKIP Unsyiah.Banda Aceh      

Jurusan              : IPS Terpadu      

Agama               : Islam    

Jabatan              : Kepala Madrasah

Hp                      : 08126927601        

Alamat               : Desa Bung Tujuh.Kec.Montasik. A.Besar                          

     LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

      1. MIN Bukit Baru, Lulus pada tahun 1976

      2. SMPN Montasik , Lulus pada tahun 1980      

      3. SMAN Montasik, Lulus pada tahun 1983  

      4. S1 FKIP Unsyiah , Lulus pada tahun 1990

Pernah menjabat sebagai kepala MTsN Montasik pada tahun 2004 s/d 2010.       Sekarang menjabat sebagai kepala MTsN Kuta Baro pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

 
 
 
mtsnkutabaro.com
2